Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

ON-LINE FINANSIJSKE TRANSAKCIJE U PLAČANJIMA MALIH VREDNOSTI
Dalibor Krstić[1], Dragan Vukasović[2]

Datum dolaska: 22.05.2017.
Datum prihvatanja: 11.06.2017.
Pregledni rad
UDK: 004.4:336.71

JEL: F39

Apstrakt

Elektronsko bankarstvo označava obezbeđivanje bankarskih proizvoda i usluga na malo, odnosno male vrednosti, elektronskim putem. Ti bankarski proizvodi i usluge se odnose na primanje depozita, upravljanje sredstvima na računu, davanje kredita, plaćanje računa elektronskim putem, davanje finansijskih saveta, obezbeđivanje drugih elektronskih platnih proizvoda i usluga kao što je elektronski novac.

Ključne reči: on-line trgovina, finansije, plaćanja malih vrednosti.


[1] MA, Dalibor Krstić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 1, Beograd, Srbija, E-mail: dal.krstic@gmail.com
[2] Dragan Vukasović, Visoka škola modernog biznisa, Terazije br. 27, Beograd, Srbija