Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

VIŠEGODIŠNJI FINANSIJSKI OKVIR EVROPSKE UNIJE 2014-2020. GODINE
Jelena Peković[1]

Datum dolaska: 23.04.2017.
Datum prihvatanja: 17.05.2017.
Stručni rad
UDK: 336.14(4-672EU)

JEL: M24

Apstrakt

Višegodišnjim finansijskim okvirom određuju se ograničenja za godišnje opšte proračune Europske unije. Određuje se koliko bi novčanih sredstava ukupno i koliko za različita područja delatnosti Evropska Unija mogla iskoristiti svake godine kada preuzima zakonske obaveze tokom nekog razdoblja koje je duže od pet godina (obično obuhvata period od sedam godina).
Veće Evropske unije donosi uredbu o višegodišnjem finansijskom okviru nakon dobjanja saglasnosti od Europskog parlamenta. Svrha uredbe jeste da se olakša usvajanje godišnjeg proračuna EU-a, pretočavanje političkih prioriteta u brojke u okviru proračunskog ciklusa u trajanju od najmanje pet godina, osiguravanje proračunske discipline EU i dodavanje predvidljivosti finansijama EU. Uredbom o višegodišnjem finansijskom okviru određuju  se „gornje granice” (godišnji najviši iznosi) za dve vrste rashoda EU-a: odobrena sredstva za preuzete obaveze i odobrena sredstva za plaćanje.
Cilj istaživanja u ovom radu jeste sagledavanje aktuelnog modela Višegodišnjeg finansijskog okvira i utvrđivanje njegovih prednosti i nedostataka u odnosu na ranije modele, radi stvaranja unapredjene osnove za naredni model Evropske agende. U istraživanju su najviše korišćene sledeće metode naučnog istraživanja: analiza sadržaja dokumenata, metoda modelovanja, statistička metoda i komparativna metoda.

Ključne reči: Evropska unija, budžet, finansijski okvir, agenda.


[1] Master ekonomista, Jelena Peković, referent za finansije u PVO VS, Raška br. 2, Beograd, Srbija, email: jelenapekipekovic@gmail.com