Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

POJAVNI OBLICI KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA I NAJČEŠĆE MANIPULACIJE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Dragan Cvetković[1], Vinko Bošković[2]

Datum dolaska: 01.04.2017.
Datum prihvatanja: 15.05.2017.
Pregledni rad
UDK: 657.632
JEL: M49

Apstrakt

Finansijski izveštaji i računovodstvena dokumentacija, predstavljaju potvrdu o imovinskom i finansijskom položaju kao i o poslovnoj uspešnosti privrednog subjekta. Kreativno računovodstvo je u njegovim začecima bio zamišljen kao instrument objektivnog prikaza finansijskog položaja i rezultata poslovanja privrednih subjekata putem finansijskih izveštaja u okviru računovodstvenog regulatornog okvira. U početku su napori upravljanja dobitkom legalni i unutar važećeg okvira za finansijsko izveštavanje. Međutim, s vremenom, računovodstvene tehnike postaju nedopuštene, protivzakonite i u suprotnosti s opšteprihvaćenim računovodstvenim načelima. Tada friziranje finansijskog rezultata postaje ilegalno i prerasta u krivotvorenje finansijskih izveštaja. Cilj rada predstavlja sintetizovanje saznanja o oblicima kreativnog računovodstva kako bi se ukazalo na značaj i potrebu pouzdanog i kvalitetnog finansijskog izveštavanja. Naime, ovaj rad ima za cilj da doprinese sagledavanju i razumevanju na koji način dolazi do računovodstvenih manipulacija i upravljanja finansijskim rezultatom privrednog subjekta.

Ključne reči: računovodstveni izveštaji, kreativno računovodstvo, menadžeri.


[1] Dr Dragan Cvetković, Policijska uprava za grad Beograd, Uprava kriminalističke policije, Bulevar despota Stefana 107, Beograd, Srbija, Telefon: +381 64 8923 956, E-mail: cvetkovicdragan@mts.rs
[2] spec.Vinko Bošković, Policijska uprava za grad Beograd, Uprava kriminalističke policije, Bulevar despota Stefana 107, Beograd, Srbija, Telefon: +381 64 8923 110