Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

REVIDIRANI RAD: ULOGA I ZNAČAJ ANTIMONOPOLSKE POLITIKE U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
Milan Mihajlović[1], Nedžad Imamović[2], Nebojša Dragović[3]

Datum dolaska: 30.07.2017.
Datum prihvatanja: 12.08.2017.

JEL: D42, M21.

Apstrakt

Ostvarivanje ekonomije blagostanja, kao poželjnog ekonomskog stanja, teško je ostvarivo postojanjem nesavršenih tržišnih struktura. Nekonkurentne tržišnie strukture manifestuju se kroz različitie tržišnie oblike. Poosledice postojanja ovakvih tržišnih stanja osećaju se i na proizvodnu efikasnost, odnosno faktorsku produktivnost. U vezi sa tim antimonopolska politika je predmet ovog istraživanja i zahtevi za njenom uravnoteženošću i fleksibilnošću, kao mere za smanjenje negativnih efekata tržišne nesavršenosti.

Ključne reči: antimonoplska politika, tržišne strukture, konkurencija.


[1] Docent, dr Milan Mihajlović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon +381 64 302 19 51, E-mail: milan.mih83@gmail.com
[2] Docent, dr Nedžad Imamović, Računovodstveni centar Ministarstva odbrane, Ulica Gardijska br. 7, Beograd, Srbija, E-mail: nedzad.imamovic@mod.gov.rs
[3] Docent dr Nebojša Dragović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Email: nebojsadragovic@gmail.com