Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

EKONOMSKI ASPEKTI KATALONSKOG SEPARATIZMA
Rajko Petrović[1]

Datum dolaska: 30.06.2018.
Datum prihvatanja: 20.07.2018.
Pregledni rad
UDK: 30.341:323.173(460.23)
JEL: P48

Apstrakt

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo sve većih političkih i društvenih napora značajnog dela katalonske zajednice za sticanje nezavisnosti Katalonije. Predmet ovog rada predstavljaju ekonomski motivi Katalonije, španskog regiona, za otcepljenje od Španije. Stoga ćemo, najpre, ukratko pružiti istorijsko-politički osvrt na Kataloniju. Nakon toga, razmotrićemo položaj Katalonije kao regiona u okviru Španije kao asimetrične regionalne države. Cilj nam je da ispitamo koji su to ekonomski razlozi za otcepljenje Katalonije od Španije i koliko su oni relevantni. Zaključno ćemo izneti rezultate istraživanja, koji nam pokazuju da postoje snažni ekonomski motivi za osamostaljenje Katalonije, ali i da bi uspešnost ekonomije nezavisne Katalonije bila upitna. U radu ćemo se koristiti komparativnom metodom, statističkom analizom i metodom studije slučaja.

Ključne reči: Katalonija, Španija, ekonomija, separatizam.


[1] Rajko Petrović MA, Istraživač-pripravnik, Institut za evropske studije, Trg Nikole Pašića br. 11, Beograd, Republika Srbija, Telefon: +381 60 3171 992, E-mail: rajko.petrovic@ies.rs