Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

ANALIZA SISTEMA LEGALIZACIJE MARIHUANE I PROJEKT REŠENJE SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
Nemanja Stojić[1]

Datum dolaska: 13.09.2018.
Datum prihvatanja: 21.11.2018.

doi:10.5937/Oditor1803020S
Pregledni rad
UDK: 633.522:340.134(497.11))
JEL: H270

Apstrakt

Rad se bavi analizom postavke i funkcionisanja legalizovanog sistema proizvodnje, distribucije i prodaje marihuane kako u medicinske tako i u rekreativne svrhe. Cilj samog rada jeste da kroz prikaz postojećih sistema zemalja koje su uspešno izvršile ovaj proces, ukaže na potencijalni značaj pravovremenog prepoznavanja mogućnosti za ostvarivanje ekonomskih koristi Srbije. Na osnovu rezultata analize prikazanih sistema, kao rezultat istraživanja dato je moguće projekt rešenje za implementaciju rešenja u Repubilici Srbiji koje se bazira na dobroj praksi zemalja koje su ovaj proces već izvršile.

Ključne reči: Marihuana, legalizacija, sistem, Republika Srbija.


[1] Nemanja Stojić, master ekonomista, snemanja10@gmail.com