Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

ULOGA KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U RAČUNOVODSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU
Aleksandar Savić[1], Miloš Miljković[2], Tamara Damnjanović[3]

Datum dolaska: 10.06.2018.
Datum prihvatanja: 10.12.2018.

doi:10.5937/Oditor1803111S
Pregledni rad
UDK: 007:657.05]:004
657.24
JEL: F16, M24

Apstrakt

Dokumentaciju u knjigovodstvu čine pisane isprave kojima se potvrđuje nastanak određenog poslovnog događaja. U dnevnik i glavnoj knjizi računovodstveno se obuhvataju samo dokumentovane poslovne promene. Dakle, ukoliko ne postoji odgovarajući dokument knjiženje je bez ikakvog značaja. Zbog svega iznetog nastala je i poznata sintagma „Ni jedno knjiženje bez dokumenta“. S obzirom da je neophodan informacioni sistem u današnjem svetu, rad ima za cilj da ukaže na važnost računovodstvenog informacionog sistema u računovodstvu i koja je uloga knjigovodstvenih dokumenata u njemu.

Ključne reči: poslovna promena, knjigovodstveni dokument, računovodstveni informacioni sistem.


[1] Aleksandar Savić, mast.ekon., Vojska Srbije, Kopnena vojska, Pešadijski bataljon, Zaječar, Telefon +381 63 812 09 56, E-mail: aleksandar22071993@gmail.com
[2] Miloš Miljković, mast. ekon. Kopnena Vojska Srbije, Krusevac, Telefon +381 66 870 73 41, Email: milos.miljkovic.mekis@gmail.com
[3] Tamara Damnjanović, Računovodstveni centar, Ministarstvo odbrane, Gardijska br.7, Beograd