Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

PRAVNO ISTORIJSKA DIMENZIJA DRUŠTVENIH NAUKA
Mirjana Zorić[1], Valentina Jovanović[2]

Datum dolaska: 03.10.2018.
Datum prihvatanja: 10.12.2018.

doi:10.5937/Oditor1803129Z
Izvorni naučni rad
UDK: 303.63
JEL: P31, K10

Apstrakt

Predmet istraživanja svih društvenih nauka je društvo. Međutim, kao jedna kompleksna oblast, u svom istraživačkom opusu crpi još mnoštvo dodatnih elemenata i aspekata koji će predstavljati predmete izučavanja drugih nauka. Upravo u njihovoj metodološkoj usmerenosti se ogledaju razlike prava, istorije i drugih društvenih nauka i vremenskim kordinatama, tj. istorijsko-pravnom dimenzijom se one diferenciraju od ostalih apstraktnih formi proučavanja.

Ključne reči: društvo, metodološka usmerenost, istorijska pravna dimenzija.


[1] dr Mirjana Zorić, redovni profesor, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, zoricmirjanamira@gmail.com
[2] Tina Jovanović, master prava, asistent, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, email: valentinajovanovic15@icloud.com