Oditor, Vol. IV, Br. 03/2018

BUDUĆI TRENDOVI I PRAVCI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U SRBIJI I SVETU
Jelena Tasić[1]

Datum dolaska: 02.06.2018.
Datum prihvatanja: 20.10.2018.

doi:10.5937/Oditor1803007T
Pregledni rad
UDK: 338.48-44(497.11-22)
005.412:338.48-44(100-22)
JEL: Z33

Apstrakt

Dobro očuvana priroda, zdrava životna sredina i relaksirajući odmor postali su svakodnevna tendencija savršenog čoveka da zadovolji svoju potrebu. Proizvod ruralnog turizma je u korelaciji sa prirodnom sredinom, što je ujedno bazni resurs u privlačenju pažnje ka turističkim tendencijama. Ruralni turizam objedinjuje kako rekreatvnu tako i kulturnu funkciju. Rekreativna funkcija se manifestuje kroz odmor i boravak u prirodi, dok kulturna podrazumeva mnogobrojne kulturno-istorijske znamenitosti, tj. obilazak mnogobrojnih crkava i manastira, areheoloških lokaliteta, tvrđava.

Veliki turistički potencijal naše zemlje leži u gastronomiji, našem folkloru, tradiciji, narodnim običajima i domaćoj radinosti. Usvajanjem koncepta održivog razvoja i korišćenjem iskustava mnogih evropskih zemalja, Srbija se može veoma dobro kotirati kao ekoturistička destinacija na inostranom tržištu.

Ključne reči: ruralni, turizam, rekreativna, proizvod, održivi.


[1] dr Jelena Tasić, trgovinsko-ugostiteljska škola „Toza Dragović“, Kragujevac, e-mail: jelenatasic45@yahoo.com