Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

STATISTIČKO IZVEŠTAVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA[1]
Aleksandar Petković[2]

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 005.311.121:336.14
657.631.6
JEL:H83

Apstrakt

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava su dužni da u toku poslovne godine izveštavaju o utrošku odobrenih novčanih sredstava za realizaciju svojih aktivnosti. Zakonskim i podzakonskim propisima definisan je način dostavljanja podataka o izvršenju budzeta. Osim pomenutih propisa, korisnici budzeta su duzni da prilikom izrade i objavljivanja finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (MRS-JS). Na osnovu podataka koje dostave svi budzetski korisnici kreira se jedinstveni ”Kompleksni godišnji izveštaj za korisnike budzetskih sredstava”. Ovaj izveštaj predstavlja polaznu informaciju o budzetskim korisnicima za kreiranje statističkih izveštaja na nivou države i statističke pokazatelje poslovanja državnog sektora u ukupnim makroekonomskim računima i najznačajnijim makroekonomskim agregatima za Republiku Srbiju.

Ključne reči: statističko izveštavanje, međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (MRS-JS) , nacionalni računi, budzetski korisnici.


[1Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2Aleksandar Petković, Vojska Srbije, Centralna logistička baza, 2.SPC, Niš, Telefon: 060/389-49-62, e-mail: aleksandar.pet03@gmail.com