Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

STRATEGIJE SUPROTSTAVLJANJA SVETSKOJ EKONOMSKOJ KRIZI
Jelena Belokapić Čavkunović[1], Nebojša Dragović[2], Miloš Stanojević[3],

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 005.332:338.124.4(100)
005.21

Apstrakt

Ekonomska istorija pokazuje da se privreda (društvena reprodukcija) ne razvija pravolinijski, uravnoteženo i bez zastoja. Naprotiv, počev od 1825. godine prisutni su usponi i padovi u tokovima društvene reprodukcije. Nakon ubrzanog rasta bruto društvenog proizvoda, porasta investiranja u proizvodnju, uvećanja profitne stope, zaposlenosti, stepena korišćenja kapaciteta, odjednom dolazi do smanjenja bruto društvenog proizvoda, bankrotstva firmi, smanjenja zaposlenosti, pada profitne stope i sl. Tako društvena reprodukcija iz uspona ili ekspanzije ubrzano ulazi u pad ili kontrakciju, iz pada u uspon, tj. ona se kreće u cik-cak liniji, pa to nazivamo cikličnim kretanjem društvene reprodukcije (privrede). U privredi se, dakle, vrši kontinuirano smenjivanje jednog ekonomskog (privrednog) ciklusa drugim.

Ključne reči: strategije, svetska ekonomska kriza, kapitalizam.


[1Jelena Belokapić Čavkunović, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH E-mail: collective.action1234@gmail.com
[2Docent, dr Nebojša Dragović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[3MA. Miloš Stanojević, Stanojević Auditing, 11000 Belgrade, Đorđa Vajferta 66.