Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

BUDŽETSKI SISTEM I NORMATIVNO UREĐENJE FINANSIRANJA RASHODA ODBRANE[1]
Miloš Miljković[2], Dalibor Krstić[3]

Datum dolaska: 10.02.2018.
Datum prihvatanja: 30.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 336.14:355.02(497.11)

Apstrakt

Budžetom se određuje koliko će sredstava i na koje aktivnosti biti potrošeno, odnosno koje će javne potrebe i u kojoj meri biti zadovoljene. Pravilno sačinjen i izvršen budžet daje građanima odgovore na pitanja: Gde se troši njihov novac? Ko će od toga imati korist? Koliko ih to košta?…. Odgovori na ova i druga pitanja u vezi sa budžetom Republike Srbije nisu u godinama iza nas bili dokučivi i precizni. Transparentnost budžeta, kao i zainteresovanost građana za navedena pitanja bila je mala.

Ključne reči: budžet, budžetski sistem, finansiranje, rashodi.


[1]Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2]Miloš Miljković, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[3]M.A. Dalibor Krstić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.