Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

MODELI FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Radovan Damnjanović[1], Vladan Vladisavljević[2], Tanja Arapović[3]

Datum dolaska: 30.01.2018.
Datum prihvatanja: 12.02.2018.
Pregledni rad
UDK: 330.322: 364.32-624
364.69

Apstrakt

Vođenje finansija javnih susreće se sa znatnim problemima, naročito tamo gde su doprinosi za zdravstveno osiguranje dominantni mehanizmi finansiranja. Veliki broj zemalja širom sveta susreo se sa određenim problemima u funkcionisanju i finansiranju vojnih sistema zdravstvenog osiguranja. Vrlo često postoji mnogo više zahteva nego materijalnih mogućnosti. Mnoge od njih traže najbolja rešenja, jer je reforma zdravstvenog osiguranja jedan od prioriteta, kako države, tako i vojske, na putu opšte transformacije.

Ključne reči: finansije, model, zdravstveni sistema, osiguranje.


[1Docent, dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[2MA Vladan Vladisavljević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[3Tanja Arapović, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka BiH