Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

PRIMENA STANDARDA U BILANSIRANJU HARTIJA OD VREDNOSTI U JAVNOM SEKTORU[1]
Nikola Vidović[2], Dragan Duin[3]

Datum dolaska: 13.07.2017.
Datum prihvatanja: 24.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 336.763
006.44:657.372]:351.076

Apstrakt

Državne aktivnosti, kao i aktivnosti institucija i entiteta javnog sekotra prikazuju se i uočavaju u njihovim pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima. U javnom sektoru, finansijski izveštaji pružaju informacije o izvorima, alokaciji i upotrebi finansijskih sredstava, odnosno javnih prihoda, a ujedno daju mogućnost posmatranja namenskog trošenja tih finansijskih resursa u skladu sa uređenom zakonskom regulativom i budžetskim zahtevima.
Nivo primene IPSAS u Republici Srbiji, u okviru javnog sektora se ističe kroz istraživanje u radu, kao i razvijenost i ciljevi uspostavljanja računovodstvene regulative. Usvajanje standarda IPSAS omogućen je viši stepen odgovornosti uzajamno zavisnih i uključenih aktera unutar javnog sektora, kao i državnog rukovodstva i entiteta koji raspolažu javnim prihodima, bolju transparentnost, veći kredibilitet, zatim sveukupno bolje rukovođenje i planiranje, kao i brže i racionalnije upravljanje programima, kao i univerzalnost finansijskih izveštaja na međunarodnom nivou, u svrhe boljeg tumačenja i korišćenja informacija datih u njima.

Ključne reči: hartije od vrednosti, međunarodni računovodstveni standardi, javni sektor, finansijski instumenti, Republika Srbija.


[1Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2MA student, Nikola Vidović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, ul. Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 69 144 1994/ lokal 56 – 829, E-mail: nik.vidovic.94.jf@gmail.com
[3Dragana Duin, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka BiH