Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

BILANSIRANJE FINANSIJSKE IMOVINE BUDŽETSKIH KORISNIKA[1]
Stefan Lazić[2]

Datum dolaska: 20.02.2018.
Datum prihvatanja: 15.03.2018.
Pregledni rad:
UDK: 657.631.6:336.14(497.11)
657.312.2
JEL: H00

Apstrakt

Budžetskim korisnicima za uspešno obavljanje poslovne aktivnosti poverena je finansijska imovina na korišćenje. Pomenuta finansijska imovina se nalazi u vlasništvu Republike Srbije, i pravilnom budžetskom aproprijacijom se raspodeljuje korisnicima. Ulaskom u XXI vek započeto je sa reformom sistema javnih finansija, sa ciljem integracije u Evropsku uniju. Prateći međunarodne standarde došlo je do reforme u iskazivanju bilansnih pozicija, i do veće transparentnosti u radu državnih institucija. U radu su obrađene osnove na kojima počiva bilansiranje finansijske imovine budžetskih korisnika, čime se stiče uvid u njihovu specifičnost poslovanja. U obavljanju svoje delatnosti državne institucije odnosno budžetski korisnici dolaze u poslovne odnose sa privrednim subjektima. U takvim robo-novčanim tokovima, uz poštovanje načela urednog bilansiranja, mogu se prikazati finansijski rezultati koji su istiniti i, samim tim, od značaja za državni aparat.

Ključne reči: finansijska imovina, bilansiranje, budžetski korisnik.


[1]Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2]Stefan Lazić, Vojska Srbije, Kopnena vojska, 11. pešadijski bataljon, Pančevo, Telefon: 063/17-80-425, E-mail: stefan93ks@yahoo.com