Oditor, Vol. V, Br. 01/2019

POLITIČKE POSLEDICE EKONOMSKE KRIZE U ŠPANIJI
Rajko Petrović[1]

Datum dolaska: 02.12.2018
Datum prihvatanja: 20.03.2019.

doi:10.5937/Oditor1901007P
Pregledni rad
UDK:
338.124.4(460.23)”2008/2018″
323(460.23)
JEL: P48

Rezime

Predmet ovog rada su političke posledice koje je na Španiju ta kriza ostavila. Najpre ćemo analizirati nastanak i razvoj španske ekonomske krize. Zatim ćemo ispitati promene na španskoj političkoj sceni koje su nastale kao rezultat sveopšteg nezadovoljstva španskog društva u kriznim godinama. Cilj nam je da te promene uočimo i ispitamo – nastanak društvenog pokreta Indignados, zatim snažne levičarske partije Podemos, ali i ekstremne desničarske partije Voks.
Razmotrićemo i uticaj ekonomske krize na smene vlasti u posmatranom periodu (2008-2018), odnos prema Evropskoj uniji, kao i na oživljavanje separatizma u Kataloniji. Zaključno ćemo izneti rezultate istraživanja koji ukazuju na snažan uticaj ekonomske krize na promenu političke scene u Španiji. U radu ćemo koristiti statističku analizu i komparativnu metodu.

Ključne reči: Španija, ekonomska kriza, Podemos, Voks.


[1] Rajko Petrović, MA, Istraživač-pripravnik, Institut za evropske studije, Trg Nikole Pašića 11, Beograd, Republika Srbija, Telefon: +381 60 3171 992, E-mail: rajko.petrovic@ies.rs