Oditor, Vol. V, Br. 02/2019

KLJUČNE DETERMINANTE RAZVOJA FINANSIJSKOG SISTEMA
Milka Grbić[1]

Datum dolaska: 02.03.2019.
Datum prihvatanja: 20.05.2019.

doi: 10.5937/Oditor1902007G
Pregledni rad
UDK:
336
JEL: G20, G28, K15

Rezime

Finansijski sitem predstavlja jedan od najznačajnijh segmenata svake tržišne privrede. Složenost funkcionisanja finansijskog sistema i značaj koji ima za realne tokove u privredi zahteva razmatranje brojnih faktora koji determinišu njegov razvoj. Stoga, cilj ovog rada je identifikacija ključnih determinanti razvoja finansijskog sistema i ukazivanje na njihove pozitivane i/ili negativane efekte na performanse finansijskog sistema. Uvažavajući složenost navedene problematike, u radu je primenjena kvalitativna metodologija, utemeljena na dominantnoj primeni metoda analitičke deskripcije. Rezultati istraživanja ukazju da se među najuticajnijim faktorima koji opredeljuju razvoj finansijskog sistema izdvajaju: političko i makroekomsko okruženje, finansijska represija i liberalizacija, pravna tradicija, finansijska regulativa i supervizija i struktura vlasništva finansijskih institucija.

Ključne reči: finansijski sistem, političko i makroekonomsko okruženje, pravno tradicija, fnansijska regulativa i supervizija.


[1] Milka Grbić, dr, docent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Ktagujevcu, Liceja Kneževine Srbije 3, Kragujevac, Republika Srbija, E-mail: mgrbic@kg.ac.rs