Oditor, Vol. V, Br. 03/2019

EFEKTI INVESTICIJE – MAKSIMALNE CENE U AUKCIJSKOJ TRGOVINI
Nedeljko Prdić[1]

Datum dolaska: 16.09.2019.
Datum prihvatanja: 12.11.2019.

doi:10.5937/Oditor1903025P

Preglegledni rad
UDK:
330.354:330.322
336.76
JEL: D44, D440, M21

Apstrakt

Radom se želi saznati koji su efekti investicione odluke u trgovini putem aukcija metodom licitacije dostizanjem maksimalne cene u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Realizacijom osnovnog cilja rada otkloniće se dileme da li investirati na osnovu ekonomskih, komunikacijskih i iskustvenih informacija. Rezultati istraživanja daju realnu tržišnu poziciju za teorijske analize pozicije trgovca koji kupuje poljoprivredne proizvode i ekonomske efekte dostizanja maksimalne cene robe ili izabranog mesta trgovine. Zaključak je da se investicionom odlukom o trgovini i dostizanju maksimalne cene robe ili mesta trgovine poljoprivrednim proizvodima putem aukcija donosi razvojna odluka na osnovu koje se mogu ostvariti ekonomski efekti i unaprediti komunikacija sa potrošačima.

Ključne reči: efekti, investicije, maksimalne cene, aukcija, trgovina.


[1] dr Nedeljko Prdić, JKP Tržnica, 21000 Novi Sad, R. Srbija, Telefon: +381 63 500 818, e-mail: ekonomistdoo@sbb.rs