Oditor, Vol. III, Br. 03/2017

REVIZIJA RASHODA U PREDUZEĆU
Joao Kaputo[1], Slobodan Stanojević[2]

Datum dolaska: 19.11.2017
Datum prihvatanja: 12.12.2017
Pregledni rad:
UDK:658.141 657.213
JEL: D22

Apstrakt

Revizija nabavki je veoma značajna ekonomska kategorija. Suština celokupnog procesa revizije nabavki je da se vlasnici upoznaju sa postojećim odlivom kapitala i sa njegovom opravdanošću. Sve je ovo potrebno da bi se rashodi smanjili na najmanju moguću meru. Takođe, ovim postupkom se može utvrditi i zakonitost poslovanja privrednih subjekata. Ako se želi postići pravi efekat pri realizaciji revizije nabavki neophodno je pridržavati se propisanih zakonskih normi uz primenu standardizovaih metoda i tehnika.

Ključne reči: rashodi, revizija, preduzeće, kapital.


[1]Joao Kaputo, diplomirani ekonomista, Ministarstvo odbrane Republike Angole, Rua 17 de Setembro, E-mail:joao.kaputo@gmail.com
[2]Dr Slobodan Stanojević, Visoka škola modernog biznisa, Beograd.