O nama

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja je istraživačko razvojna organizacija koja se bavi edukacijom i obrazovanjem. Na prvom mestu je unapređenje svesti građana o potrebi usavršavanja sistema obrazovanja, edukacija, a posebno o značaju sistema obrazovanja i vaspitanja.

Centar organizuje seminare, naučne skupove iz oblasti ekonomije i finansija, finansiranje istraživačkih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, milenijumskih ciljeva razvoja, revizije, finansijskog konsaltinga kao i aktivnosti u pogledu edukacije stvaranja navika za kontinuirano profesionalnom edukacijom.

Organizujemo akcije za pripremu materijala po pitanju kontinuirane edukacije i praćenja trendova u oblasti obrazovanja. Sarađujemo sa univerzitetima, institutima, škola i stručnim udruženjima i drugim organizacijama, kako u zemlji i inostranstvu od značaja za obrazovanje i edukaciju.

Centar sarađuje sa velikim brojem domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih ustanova. Najznačajnija saradnja ostvaruje se sa:

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka – www.univerzitetps.com    bl-ups-logo

 

 

big-logoVisoka škola modernog biznisa, Beograd – www.mbs.edu.rs

 

images

 

 

Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac – www.vsem.edu.rs

 

 

 

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5

 

 

Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac – www.fimmanager.edu.rs

 

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5-1

 

 

Visoka škola Epoha, Beograd – www.epohaobrazovanje.rs