Brojevi iz 2019. godine

ODITOR0119

oditor-2019-broj-1-1

POLITIČKE POSLEDICE EKONOMSKE KRIZE U ŠPANIJI
Rajko Petrović

PRIMENA METODA OCENE INVESTICIONIH PROJEKATA U JAVNOM SEKTORU
Ivan Milojević, Milan Mihajlović

EDUCATION SITUATION IN ZANZIBAR
Ramadhani Issa Hemed

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE DONOSI PROFESIONALNO ZVANJE CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA)
Jozefina Beke-Trivunac

PRIMENA AHP METODE U ODREĐIVANJU ZNAČAJA PRIMENE SAVREMENIH BANKARSKIH PROIZVODA NA USPEŠNOST POSLOVANJA BANAKA
Vlado Đurković, Miloš Radosavljević, Rifat Stanković

RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA
Mirjana Zorić, Milica Župljanić

REVIZIJSKI ASPEKT IZVRŠENJA BUDŽETA
Marija Коvačević, Jelena Trandafilović, Daut Kalač

ODITOR0219

oditor-2019-broj-2-1

KLJUČNE DETERMINANTE RAZVOJA FINANSIJSKOG SISTEMA
Milka Grbić

OGRANIČENJA SVOJINE U VIDU SUSEDSKIH PRAVA U RIMSKOM PRAVU
Milica Župljanić, Mirjana Zorić, Valentina Jovanović

FISKALNA ODRŽIVOST MAKROEKONOMSKOG SISTEMA ČLANICA EVROPSKE UNIJE
Aleksandar Živković, Nemanja Pantić, Milovan Rosić

POSLOVNA ETIKA U FUNKCIJI USPEŠNOG POSLOVANJA SAVREMENIH KOMPANIJA
Slobodan Rakić, Vladimir Adamović

ODITOR0319

oditor-2019-broj-2-1

EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I ŽIVOTNI STANDARD STANOVNIŠTVA, KAO POTENCIJALNI FAKTORI,
ZA FRANŠIZNE OPERACIJE U SEKTORU USLUGA I TRGOVINE
Anar Hasanov

EFEKTI INVESTICIJE – MAKSIMALNE CENE U AUKCIJSKOJ TRGOVINI
Nedeljko Prdić

ANALIZA ULOGE PROJEKTNOG MENADŽERA U UPRAVLJANJU ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM PROJEKTOM
Ivana Jolović, Dušan Bobera

TRŽIŠTE KAPITALA U SRBIJI
Sanja Bakić

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI U BANKARSTVU
Nevena Jolović