Najnoviji broj časopisa

032021

ODITOR Korice -032021

FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA PREDUZEĆA
Jelena Vapa-Tankosić, Marko Ivaniš, Dejan Vukosavljević

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I JAVNI SEKTOR – MESTO I ULOGA
Dejan Vukosavljević, Joao Kaputo, Aleksandra Tešić, Danijela Vukosavljević

KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA EVAZIJE POREZA PREKO PORESKIH RAJEVA
Dejan Karavelić,Vladimir Todorović, Kristijan Ristić, Danijela Karić, Vesna Miletić

IZAZOVI I PRAVCI RAZVOJA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA NA GLOBALNOM TRŽIŠTU
Slobodan Rakić, Vladimir Adamović, Marko Špiler

IZBOR, STVARANJE I RAZVOJ MENADŽERA
Pavle Dakić, Darko Lojaničić, Ramadhani Issa Hemed, Milanka Bogavac

ISTRAŽIVANJE PROFESIONALNOG STATUSA MENADŽERA SA ASPEKTA SOCIO-DEMOGRAFSKIH OBELEŽJA
Dušanka Paspalj, Pavle Brzaković

ODRŽIVI MARKETING U FUNKCIJI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI
Sonja Vujović, Tanja Vujović