Najnoviji broj časopisa

ODITOR S0121

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

NOVE TEHNOLOGIJE U CILJU POVEĆANJA KVALITETA TRŽIŠTA RADA
Goran Đoković, Aleksadra Pušara, Aleksandra Pavićević

KOMPARATIVNA ANALIZA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA U PROCESU EKONOMSKE TRANZICIJE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
Aleksandar Savić, Mitha Fabjan, Dragana Trnavac

ULOGA ORGANA UPRAVLJANJA U STVARANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Gordana Ljubojević, Jovana Tomić, Nina Maksimović Sekulić

MENADŽMENT METODAMA UZORKOVANJA U DRŽAVNOJ REVIZIJI
Milan Malidžan, Jelena Avukuković, Gordana Radović

NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE KAO TURISTIČKI АTRAKTOR – CASE STUDY OF SREMSKA MITROVICA
Tamara Gajić, Dragan Vukolić, Katarina Stojanović

MENADŽMENT EPIZODNIH I KONTINUIRANIH PROMENA-PERSPEKTIVA ORGANIZACIONOG PSIHOLOGA
Ana Slavković

UTICAJ HUMANOG KAPITALA NA PRIVREDNI RAZVOJ
Vladimir Đorđević, Milica Cvetković, Aleksandra Momčilović

POSTOJEĆI USLOVI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U SELU KAĆ
Aleksandra Vujko, Olgica Zečević Stanojević

INVESTICIJE U POŠTI SRBIJE NA OSNOVU MARKENTINŠKIH POKAZATELJA
Marko M. Pavlović, Marijana Milunović, Đorđe Pavlović