Monografije

IMG_0001U saradnji sa Fakultetom za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke banje i Univerzitetom za poslovne studije iz Banja Luke publikovali smo međunarodnu monografiju pod nazivom “ECONOMIC INDICATORS FOR THE COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN ECONOMIY IN THE DANUBE REGION” autora dr Draga Cvijanovića, naučnog savetnika, dr Svetlane Ignatijević, naučnog saradnika i dr Ivana Milojevića, naučnog saradnika.

U ovoj monografiji autori su putem istraživanja došli do pokazatelja komparativnih prednosti Republike Srbije u okviru zemalja dunavskog regiona.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

 

 

ekonomski-ambijent-privrednog-razvoja-u-srbiji-prva-strana-page-001Početak novog milenijuma, karakteriše ubrzani tehnološki razvoj u kojem sve veći značaj dobija znaje kao proizvodni faktor. Preko 70% bruto domaćeg proizvoda kreira se u tercijalnom i kvartalnom sektoru. S tim u vezi, privredni razvoj bi trebalo da bude usko povezan sa tehološkim razvojem. Autori su u ovoj monografiji prikazali ekonomski ambijent privrednog razvoja Srbije i njen poslovni ambijent kao i potrebu njihovog unapredjenja kroz milenijumske ciljeve razvoja. U ovoj monografiji, posebno su istaknuti problemi i mogućnosti finansiranja održivog razvoja u uslovima budžetskog ograničenja sa osvrtom na globalni problem siromaštva.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

 

 

fiskalna-konsolidacija-1Autori objašnjavaju završni račun budžeta u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor na gotovinskoj osnovi izveštavanja – odnosno na bazi novčanih tokova, kao i odredbama Zakona o budžetu i drugim propisima relevantnim za Budžet Republike. Odgovor nа pitаnje štа obuhvаtа jаvni dug nije tаko jednostаvаn. U drugom delu autori se bave teorijskim aspektom jаvnog duga koji predstаvljа ukupаn iznos obаvezа konsolidovаnog sektorа držаve u određenom trenutku.

CENA: 2.000,00 dinara

 

 

 

 

IMG_20190310_110757U saradnji sa Visokom školom za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca i Unverzitetom za poslovne studije iz Banja Luke, publikovana je monografija pod nazivom “ZAŠTITTA ŽIVOTNE SREDINE I EKOLOŠKI MENADŽMENT” autora dr Bojana Radića, dr Slobodana Andžića, naučnog saradnika i Mihaila Ćurčića.

U ovoj monografiji autori su istraživanjem prikazali ekonomske i pravne aspekte zaštite životne sredine, smestivši ih u ambijent Republike Srbije i zemalja regiona.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

 

 

IMG_20190310_110757