Nаša izdanja

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja izdaje pored periodične publikacije časopisa Oditor i publikacije u vidu monografija, udžbenika, brošura i drugih publikacija u saradnji sa stručnim i naučnim ustanovama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Autori naših publikacija su lica koja iz oblasti svojih istraživanja žele da stručnoj i široj javnosti učine dostupnim svoje rezultate do kojih su došli.

zbornik-za-seminar-page-001-1SADRŽAJ ZBORNIKA:

1. KONVENCIJA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – Mihailo Ćurčić, Goran Divac, Rosa Andžić
2. ULOGA INVENTARISANJA MATERIJALNIH POKRETNIH SREDSTAVA SKLADIŠNIH JEDINICA U IZRADI ZAVRŠNOG RAČUNA MINISTARSTVA ODBRANE – Radovan Damnjanović, Andrea Tomović
3. ANALIZA JAVNOG DUGA U REPUBLICI SRBIJI – Dragan Bondžulić, Jelena Belokapić-Čavkunović
4. TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKA OD PREVARE – Slobodan Stanojević, Branko Nešić, Joa Kaputo
5. MIKROEKONOMSKA ANALIZA NESAVRŠENIH TRŽIŠNIH STRUKTURA – Radovan Damnjanović, Milan Mihajlović, Radovan Klincov
6. FINANSIRANJE VOJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – Stefan Miladinović, Radovan Damnjanović
7. MOGUĆNOSTI SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA U POSTUPCIMA REALIZACIJE NABAVKI ZA POTREBE VOJSKE SRBIJE – Milica Milutinović, Dušan Savić
8. ALTMANOV Z-SCORE MODEL U CILJU IDENTIFIKOVANJA FINANSIJSKIH PRITISAKA – Branislav Obradović, Slobodan Andžić, Nikola Milenković
9. ULOGA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA U FORMIRANJU BUDŽETA – Nebojša Pecić, Saša Trandafilović
10. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE OD KORISNIKA SREDSTAVA ČETVRTOG NIVOA U MO I VS – Jelena Peković
11. EKONOMSKA ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA U USLOVIMA GLOBALNOG TRŽIŠTA – Nedeljko Prdić, Nebojša Dragović, Snežana Krstić
12. BUDŽETSKA KONTROLA I NJENA REALIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI – Marko Tasić, Milan Milunović
13. POREZI NA IMOVINU KAO PRIHODI LOKALNIH SAMOUPRAVA – Stefan Simijonović, Aleksandar Mrdak
14. PRIMENA SAMOORGANIZOVANOG MODELA ANALITIČKE ANALIZE U POSTUPKU REVIDIRANJA – Milorad Zekić, Miloš Stanojević, Tihomir Simeunović
15. USLOVI I MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA ODRŽIVOG RAZVOJA U SRBIJI – Vladan Vladisavljević, Milena Knežević, Duško Jovanović
16. FINANSIJSKA SLUŽBA U SISTЕMU ODBRANЕ – Ivan Milojević, Dalibor Krstić, Iva Stanković
17. UTICAJ OSNOVNIH KOMPONENTI PROIZVODA NA OBIM PRODAJE, TRŽIŠNO UČEŠĆE I PROFITABILNOST POSLOVANJA IZVOZNO ORIJENTISANIH PREDUZEĆA – Maja Ćirić, Bojan Vapa, Petra Zdjelarić

zbornik-za-seminar-1                                                                        SADRŽAJ ZBORNIKA
1. JAVNI RASHODI U USLOVIMA BUDŽETSKOG OGRANIČENJA – Mihailo Ćurčić, Svetlana Ignjatijević, Radan Kostić
2. IZVRŠENJE BUDŽETA U MINISTARSTVU ODBRANE – Jelena Trandafilović, Marija Lukić, Saša Trandafilović
3. ELEKTRONSKO PLAĆANJE I ELEKTRONSKI NOVAC – Dalibor Krtić, Oliver Bakreski, Sava Damnjanović
4. INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT ZA SPREČAVANJE KRAĐA I PREVARA U HOTELSKOM POSLOVANJU – Milan Milunović, Predrag Jovićević, Milorad Zekić
5. LED OSVETLJENJE U FUNKCIJI ŠTEDNJE ENERGIJE – Nikola Milenković
6. MEĐUNARODNA KONKURENCIJA I TRŽIŠNA VREDNOST PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA – Dejan Malidža, Milena Knežević
7. MONETARNA POLITIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 1994. GODINE – Maša Ilić, Miloš Miljković
8. NAJZNAČAJNIJI ASPEKTI ANALIZE IZVEŠTAVANJA O NOVČANIM TOKOVIMA – Branislav Obradović, Svetislav Stanković, Miloš Miljković
9. RAZVOJ DRŽAVNE REVIZIJE – Ivan Milojević, Miloš Stanojević, Branislav Jovanović
10. REPUBLIKA SRBIJA: U SUSRET NOVIM REFORMSKIM PODUHVATIMA – POUKE I ISKUSTVA – Nebojša Dragović
11. SAVREMENI PRAVNI OKVIR RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE REPUBLIKE SRBIJE – Valentina Jovanović, Ana Koprivica
12. SHVATANJE EKONOMIJE BLAGOSTANJA – Aleksandra Pajić, Radovan Damnjanović
13. SPECIFIČNOSTI METODA FAKTORINGA I FORFETINGA U FINANSIRANJU PREDUZEĆA – Jelena Zafirović
14. TRANZICIJA KA OBRAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU U JAVNOM SEKTORU – Nikola Milanović, Radan Kostić
15. UPOTREBA CENE U PLANIRANJU POSLOVANJA PREDUZEĆA – Milan Mihajlović, Slobodan Andžić, Nenad Joldić
16. UPRAVLJANJE RIZICIMA U INVESTICIONIM PROJEKTIMA – Vladan Vladisavljević, Aleksa Ljubisavljević
17. UTICAJ EKONOMSKIH POLITIKA NA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE XX i XXI VEKA – Snežana Krstić, Slobodan Stanojević, Mihailo Ćurčić
18. KVANTITATIVNA RAZLIKA IZMEĐU ANTICIPATIVNE I DEKURZIVNE KAMATE – Radovan Damnjanović, Rosa Andžić
19. RELEVANTNI KNJIGOVODSTVENI SISTEMI SAVREMENOG PRIVREDNOG DRUŠTVA – Joao Kaputo, Bernardo Aureo
20. MARKETING KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA – Jovana Stokanović
21. MARKETING KONCEPT UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA POSLOVNIH SUBJEKATA – Duško Jovanović, Radovan Klincov
22. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI – Zdenka Vidovič, Janez Potočnik, Sanja Jakovljević
23. FINANSIJSKA ANALIZA PREDUZEĆA – ANALIZA PRINOSNOG, IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA – Bojan Šušić, Ljubiša Stanojević, Branka Kalabić
Zbornik Palic-page-001                                                                        SADRŽAJ ZBORNIKA

 1. KOMPARATIVNE ANALIZE EKOLOŠKIH POREZA ŠVEDSKE, DANSKE I PORTUGALIJE – Saša Trandafilović, Zoran Đorđević
 2. MAKROEKONOMSKI AMBIJENTI I ODRŽIVOST JAVNOG DUGA SRBIJE – Svetlana Ignjatijević, Anđelika Aničić, Goran Buturac
 3. RAČUNOVODSTVENO DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U FUNKCIJI KVALITETNIJEG POSLOVNOG IZVEŠTAVANJA – Miroslav Čavlin, Pavle Počuč, Marko Ivaniš
 4. KOMPLEKSNOST REVIZIJE JAVNOG SEKTORA – Dragan Anđelić, Janez Potočnik, Oliver Bakreski
 5. METODOLOŠKI ASPEKT UPRAVLJANJA PROJEKTOM – Dragan Bojanić, Milorad Zekić
 6. FINANSIJSKA ODRŽIVOST MODELA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA – Radovan Damnjanović
 7. INFORMACIONA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – Nikola Milenković, Miloš Stanojević, Aleksandar Savić
 8. SPECIJALIZACIJA I OBUKA KAO FAKTOR USPEŠNOG OBAVLJANJA DUŽNOSTI PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE – Nebojša Dragović
 9. PRODUKTIVNOST KAO MERILO EFIKASNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA – Bojan Grebić
 10. HARTIJE OD VREDNOSTI I NJIHOV DEMATERIJALIZOVANI POJAVNI OBLIK – Vladan Vladisavljević, Milica Popović
 11. MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – Miroslav Čavlin, Milan Mihajlović, Nusret Softić
 12. PRAVOSUDNI SISTEM U TRANZIJCIJSKIM EKONOMIJAMA – Valentina Jovanović, Ana Koprivica
 13. REVIZIJA UGOVORA IZ JAVNIH TENDERA – Ljubiša Stanojević, Zdenka Vidovič, Bojan Sušić
 14. EVAZIJA PORESKIH OBLIKA – Maša Ilić
 15. KAPITAL KORPORACIJE KAO PREDMET REVIZIJE – Aleksandar Majstorović, Zorica Anđelić
 16. JAVNE NABAVKE U SISTEMU ODBRANE – Nikola Pajić, Ivana Crnomarković, Miloš Radosavljević
 17. UTICAJ MOTIVACIJE NA EFIKASNOST IZVRŠAVANJA ZADATAKA PRIPADNIKA SISTEMA ODBRANE – Aleksandar Pajić, Jovan Prelić
 18. ULOGA I ZNAČAJ POREZA NA DODATNU VREDNOST U PORESKOM SISTEMU – Đurđijana Ilić
 19. UTICAJ TRŽIŠNE KONCENTRACIJE BANAKA NA DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE SISTEMA ODBRANE – Biljana Ivanova, Lidijana Barjaktarović, Ilija Ivanov
 20. BUDŽET KAO INSTRUMENT OSTVARIVANJA EKONOMSKE FUNKCIJE DRŽAVE – Budimir Janošević, Branislav Jovanović, Miljojko Janošević
 21. PRIMENA MATEMATIČKE ANALIZE U REVIZIJI – Rosa Andžić, Slobodan Stanojević, Vlado Đurković
 22. UTICAJ SAVREMENOG MEĐUNARODNOG MARKETINGA U SEKTORU USLUŽNOG BIZNISA – Duško Jovanović, Radovan Klincov
 23. SPECIJALNI NAČINI IZMIRIENJA OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA – Radan Kostić, Mihailo Ćurčić, Petar Belokapić
 24. ULOGA JAVNOG SEKTORA U RAZVOJU TRŽIŠNE EKONOMIJE – Dalibor Krstić, Branko Nešić
 25. ODNOS NEOLIBERALNOG PORETKA I SVETSKE EKONOMSKE KRIZE – Snežana Krstić, Joao Kaputo
 26. ULOGA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA I INSTITUCIJE U EKONOMSKOM RAZVOJU – Aleksa Ljubisavljević, Aleksandar Miletić, Jelena Belokapić Čavkunović
 27. NEZAVOSNOST RADA INTERNIH I EKSTERNIH DRŽAVNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE – Dejan Malidža
 28. EKONOMSKA ANALIZA OPTIMALNOG NIVOA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE JEDINICA VOJSKE SRBIJE – Milan Mihajlović, Bernardo Aureo, Radovan Damnjanović
 29. EKOLOGIJA I EKONOMSKI RAZVOJ – Boban Radić, Slobodan Andžić
 30. ODLUČIVANJE KAO DEO MENADŽEMENTA INVESTICIONIH PROJEKATA – Miloš Miljković, Milena Knežević
 31. RADNO – PRAVNI STATUS UNIVERZITETSKIH NASTAVNIKA – NAKON ODLASKA U PENZIJU – Ivan Milojević
 32. TIMSKI RAD U FUNKCIJI EFIKASNOSTI MENADŽMENTA – Nedeljko Prdić
 33. UTVRĐIVANJE RIZIKA PRI UPRAVLJANJU PROJEKTIMA – Vladimir Ristić, Branislav Jovanović
 34. TRŽIŠTE I CENA RADA – Jovana Stokanović
 35. NEMATERIJALNI KAPITAL U FUNKCIJI STRATEGIJE IZVOZA MSPP – Jelena Vapa-Tanasković, Bojan Vapa, Antonela Arhin
 36. ULOGA EKONOMSKE DIPLOMATIJE U SUPROSTAVLJANJU SVETSKOJ EKONOMSKOJ KRIZI – Mirjana Zorić, Snežana Krstić
 37. UPRAVLJANJE MARKETING INFORMACIONIM SISTEMOM U MINISTARSTVU ODBRANE – Jelena Zafirović
 38. SISTEM BEZBEDNOSTI PROIZVODA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA U SRBIJI – Rifat Stanković. Miloš Stanković
 39. KONTROLA U JAVNOM SEKTORU – Rade Žugić
 40. BEZBEDNOST OD RIZIKA U PLATNOM PROMETU – Branislav Obradović, Mirijana Zorić, Branislav Jovanović

9 Naucni kongres Revizija

SADRŽAJ ZBORNIKA

 1. THE CONTRIBUTION OF THE BUDGET TO STABILIZATION OF ECONOMIC FLOWS AND ECONOMIC ACTIVITIES – Svetlana Ignjatijević, Miroslav Čavlin, Ramadhani Issa Hemed
 2. ADEKVATNOST KAPITALA BANKARSKOG SEKTORA ZA KREDITIRANJE PREDUZEĆA – Aleksandra Pajić, Aleksandar Živković, Dušan Đukić
 3. EKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA SOCIJALNIM OSIGURANJEM – Mihailo Ćurčić, Aleksandar Miletić, Slobodan Stanojević
 4. BIZMARKOV MODEL PENZIJSKOG SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI – Saša Trandafilović, Jelena Trandafilović, Predrag Jovićević
 5. MATEMATIČKA ANALIZA STRATEŠKIH OBELEŽJA PROIZVODA – Vlado Đurković, Radovan Damnjanović, Miloš Stanković
 6. DOKUMENTOVANJE REVIZIJE – Ivan Milojević, Miloš Radosavljević, Nikola Krunić
 7. EKONOMSKI ASPEKTI VRAĆANJA OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA – Branislav Klajić
 8. EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA U REALNOM I JAVNOM SEKTORU I POSTUPAK BILANSIRANJA – Mihailo Ćurčić, Branislav Jovanović, Slobodan Stanojević
 9. FINANSIJSKI AMBIJENT JAVNOG SEKTORA – Radan Kostić, Budimi Janošević, Nikola Pajić
 10. INTERNA REVIZIJA NA NIVOU LOKALNE SAMOUPRAVE – Tamara Damnjanović, Radovan Ramnjanović, Milan Milunović
 11. ISTORISJKI ASPEKTI PENZISKOG SISTEMA U REPUBILICI SRBIJI – Jelena Trandafilović, Saša Trandafilović
 12. KOMPARATIVNA ANALIZA FINANSIRANJA DRUŠTVENIH DELATNOSTI – Milan Mihajlović, Radan Kostić, Budmir Janošević
 13. KORPARATIVNI IZVORI FINANSIRANJA – Predrag Jovićević, Nikola Milanović, Branislav Obradović
 14. KREIRANJE ODRŽIVOG LANCA NABAVKE – Nikola Tasić
 15. OFŠOR FINANSIJSKI CENTRI I NAĆINI PREVAZILAŽENJA PROESKE EVAZIJE U NJIMA – Nikola Tankosić, Nebojša Dragović, Miloš Stanković
 16. OBRAČUN TROŠKOVA U FUNKCIJI MOTIVACIJE – Nebojša Dragović, Aleksandar Majstorović, Slobodan Andžić
 17. INTERNA REVIZIJA U SISTEMU ODBRANE – Milan Milunović, Snežana Krstić, Milorad Zekić
 18. PIJAČNE USLUGE KAO BREND – Nedeljko Prdić
 19. MODELOVANJE REVIZIJSKOG RIZIKA U DRŽAVNOJ REVIZIJI – Nataša Iličić
 20. RIZICI POSLOVANJA NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE – Biljana Ivanova, Predrag Jovićević
 21. STRATEGIJA DIVERZIFIKACIJE KAO NUŽNOST OPSTANKA, RASTA I RAZVOJA PROIZVODNIH PREDUZEĆA – Đurđijana Ilić, Predrag Jovićević, Milan Mihajlović
 22. ULOGA INTERVJUA U DRŽAVNOJ REVIZIJI – Marko Dragović, Mirjana Tankosić, Valentina Jovanović
 23. UZORKOVANJE U DRŽAVNOJ REVIZIJI – Jelena Grujić
 24. KVANTITATIVNA ANALIZA MAKSIMALNE DOBITI NAMENSKE PROIZVODNJE – Vlado Đurković, Radovan Damnjanović, Rosa Andžić
 25. STANOVINIŠTVO KAO OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR RURALNOG RAZVOJA FRUŠKE GORE – Duško Jovanović, Sanjađukić, Iva Matić
 26. ТРЕТМАН СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – Милица Симић, Борис Кузман, Анђелка Аничић