Nаša izdanja

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja izdaje pored periodične publikacije časopisa Oditor i publikacije u vidu monografija, udžbenika, brošura i drugih publikacija u saradnji sa stručnim i naučnim ustanovama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Autori naših publikacija su lica koja iz oblasti svojih istraživanja žele da stručnoj i široj javnosti učine dostupnim svoje rezultate do kojih su došli.

SADRŽAJ ZBORNIKA

zbornik-za-seminar-page-001-1

 

SADRŽAJ ZBORNIKA

zbornik-za-seminar-1

 

SADRŽAJ ZBORNIKA

Zbornik Palic-page-001

 

SADRŽAJ ZBORNIKA

9 Naucni kongres Revizija