Brojevi iz 2021. godine

ODITOR0121

oditor-2020-broj-2

AKTIVNOSTI I KARAKTERISTIKE MENADŽERA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STRATEGIJSKOG DELOVANJA PREDUZEĆA
Milovan Cvjetković, Milena Cvjetkovič, Zoran Jovanović, Marija Kalinić

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA PORESKU REVIZIJU
Ksenija Cipek, Ivana B. Ljutić

EFEKAT DRŽAVNE FINANSIJSKE PODRŠKE NA PREŽIVLJAVANJE START-UP ORGANIZACIJA U SRBIJI
Ivana Vujanić, Đorđe Dabetić, Ivana Erić, Maja Đokić

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA LOKALNE ZAJEDNICE MANIFESTACIJOM MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL
Nataša Đorđević, Milena Podovac, Snežana Milićević

PERSPEKTIVE KONKURENTNOSTI TEČNOG PRIRODNOG GASA: OSVRT NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE
Strahinja Obrenović

UTICAJ STRATEŠKOG OPREDELJENJA NA ODNOS IZMEĐU UPRAVLJANJA INOVACIONIM PORTFOLIOM I USPEHA
Aleksandra Miletić, Slaviša Trajković, Gordana Mrdak

SOCIOLOŠKI ASPEKT APSENTIZMA RADNE SNAGE
Đurđijana D. Ilić, Gordana Mrdak, Marko Bojić

ODITOR S0121

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

NOVE TEHNOLOGIJE U CILJU POVEĆANJA KVALITETA TRŽIŠTA RADA
Goran Đoković, Aleksadra Pušara, Aleksandra Pavićević

KOMPARATIVNA ANALIZA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA U PROCESU EKONOMSKE TRANZICIJE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
Aleksandar Savić, Mitha Fabjan, Dragana Trnavac

ULOGA ORGANA UPRAVLJANJA U STVARANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Gordana Ljubojević, Jovana Tomić, Nina Maksimović Sekulić

MENADŽMENT METODAMA UZORKOVANJA U DRŽAVNOJ REVIZIJI
Milan Malidžan, Jelena Avukuković, Gordana Radović

NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE KAO TURISTIČKI АTRAKTOR – CASE STUDY OF SREMSKA MITROVICA
Tamara Gajić, Dragan Vukolić, Katarina Stojanović

MENADŽMENT EPIZODNIH I KONTINUIRANIH PROMENA-PERSPEKTIVA ORGANIZACIONOG PSIHOLOGA
Ana Slavković

UTICAJ HUMANOG KAPITALA NA PRIVREDNI RAZVOJ
Vladimir Đorđević, Milica Cvetković, Aleksandra Momčilović

POSTOJEĆI USLOVI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U SELU KAĆ
Aleksandra Vujko, Olgica Zečević Stanojević

INVESTICIJE U POŠTI SRBIJE NA OSNOVU MARKENTINŠKIH POKAZATELJA
Marko M. Pavlović, Marijana Milunović, Đorđe Pavlović

ODITOR 0221

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

MOGUĆNOST PRIMENE BULOVE ALGEBRE U KREIRANJU RAČUNOVDSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
Darko Lojaničić, Slaviša Trajković, Svetlana Tasić

DOKAZIVANJE U POSTUPKU RAČUNOVODSTVENE KONTROLE
Milanka Bogavac, Vladimir Todorović, Danijela Karić, Milovan Rosić

RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Marko M. Pavlović, Jovanka Popović, Dragan Turnjanin

EKONOMSKA DETERMINISANOST INTEGRACIONIH PROCESA
Milica Simić, Antoaneta Vassileva, Anđelka Aničić

VAŽNOST ODRŽIVOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMERU TRGOVINSKIH PREDUZEĆA U KRUŠEVCU
Maja Staletović, Nenad Kojić, Srećko Milačić, MilanDajić

ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U SAVREMENOM TURISTIČKOM POSLOVANJU
Jelena Jević, Vladimir Pavković, Goran Jević

 

032021

ODITOR Korice -032021

FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA PREDUZEĆA
Jelena Vapa-Tankosić, Marko Ivaniš, Dejan Vukosavljević

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I JAVNI SEKTOR – MESTO I ULOGA
Dejan Vukosavljević, Joao Kaputo, Aleksandra Tešić, Danijela Vukosavljević

KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA EVAZIJE POREZA PREKO PORESKIH RAJEVA
Dejan Karavelić,Vladimir Todorović, Kristijan Ristić, Danijela Karić, Vesna Miletić

IZAZOVI I PRAVCI RAZVOJA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA NA GLOBALNOM TRŽIŠTU
Slobodan Rakić, Vladimir Adamović, Marko Špiler

IZBOR, STVARANJE I RAZVOJ MENADŽERA
Pavle Dakić, Darko Lojaničić, Ramadhani Issa Hemed, Milanka Bogavac

ISTRAŽIVANJE PROFESIONALNOG STATUSA MENADŽERA SA ASPEKTA SOCIO-DEMOGRAFSKIH OBELEŽJA
Dušanka Paspalj, Pavle Brzaković

ODRŽIVI MARKETING U FUNKCIJI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI
Sonja Vujović, Tanja Vujović